Kraków dla Mieszkańców

 

Kraków dla Mieszkańców to stowarzyszenie którego główną misją jest podniesienie jakości życia mieszkańców Krakowa. Najważniejsze obszary działania to nowoczesna ekologia z nastawieniem na człowieka (walka ze smogiem, dbanie o miejską zieleń) oraz nowoczesny transport zbiorowy.

ikonki-kdm

W związku ze zmianą nazwy stowarzyszenie poprosiło nas o stworzenie całkiem nowego wizerunku. Nowy język wizualny miał być bardziej emocjonalny i angażujący, miał przybliżyć Stowarzyszenie mieszkańcom i ocieplić jego wizerunek.

Sformułowanie „Kraków dla mieszkańców” pojmowaliśmy wielopoziomowo.

 

Kraków powinien być przestrzenią do życia właśnie dla mieszkańców, wygodną, bezpieczną, czystą, stwarzającą możliwości aktywnego spędzania czasu, zachęcającą do współdzielenia. Kraków dla mieszkańców to także wezwanie do bezpośredniego włączania się mieszkańców w procesy decydowania. Chcieliśmy także zawrzeć w nowym wizerunku przekonanie, iż Krakowianie kochają swoje miasto i chcą być z niego dumni.

zdjecie-krk-kdm

Sformułowanie „Kraków dla mieszkańców” pojmowaliśmy wielopoziomowo.

 

Kraków powinien być przestrzenią do życia właśnie dla mieszkańców, wygodną, bezpieczną, czystą, stwarzającą możliwości aktywnego spędzania czasu, zachęcającą do współdzielenia. Kraków dla mieszkańców to także wezwanie do bezpośredniego włączania się mieszkańców w procesy decydowania. Chcieliśmy także zawrzeć w nowym wizerunku przekonanie, iż Krakowianie kochają swoje miasto i chcą być z niego dumni.