Polskie Tradycje Intelektualne

 

Web design | Ilustracja | Identyfikacja wizualna

 

 

Strona www.polskietradycje.pl jest naukowym portalem ukierunkowanym na polską myśl polityczną, wirtualną przestrzenią dla publicznej debaty o współczesnej polityce, kulturze i ideach. Zawiera setki naukowych artykułów, tekstów źródłowych, wywiadów, biografii, opisów wydawnictw oraz filmów.

 

Wyzwaniem było uporządkowanie takiego ogromu materiału,tak by zapewnić czytelność artykułów, funkcjonalność, responsywność oraz intuicyjną nawigację. Wszystkie elementy strony zostały osadzone na siatce modułowej zaprojektowanie z uwzględnieniem specyficznych cech materiałów umieszczonych na portalu oraz potrzeb jego użytkowników.

 

Powstała również strona w angielskiej wersji językowej.