Kraków dla Mieszkańców – kwartalniki

 

Kraków dla Mieszkańców to stowarzyszenie którego główną misją jest podniesienie jakości życia mieszkańców Krakowa. Najważniejsze obszary działania to nowoczesna ekologia z nastawieniem na człowieka (walka ze smogiem, dbanie o miejską zieleń) oraz nowoczesny transport zbiorowy.

– projekt layout’u i skład kwartalnika

– ilustracje

 

Kreacja, design, skład: Stereoplan

Ilustracje: Aleksandra Słowińska, Kinga Trzepla