Kraków dla Mieszkańców

 


 

 

Kontekst projektu:  Kraków dla Mieszkańców to stowarzyszenie którego główną misją jest podniesienie jakości życia mieszkańców Krakowa. Najważniejsze obszary działania to nowoczesna ekologia z nastawieniem na człowieka (walka ze smogiem, dbanie o miejską zieleń) oraz nowoczesny transport zbiorowy. 

Stowarzyszenie zdecydowało się na zamianę nazwy (dawniej Logiczna Alternatywa) na taką, która w komunikacji niesie przekaz: Kraków powinien być miastem gdzie wygodnie żyje się ludziom na co dzień a nie tylko zabytkowym centrum dla turystów

 

Wyzwanie: W związku ze zmianą nazwy stowarzyszenie poprosiło nas o stworzenie nowej identyfikacji wizualnej.  Wspólnie zdecydowaliśmy, że najważniejszym celem naszych działań będzie stworzenie języka wizualnego, który ociepli jego wizerunek oraz zaangażuje odbiorców do dyskusji oraz działań. Za najważniejszą wartość przyjęliśmy potrzebę postrzegania Krakowa właśnie jako nowoczesnego miasta wygodnego do zamieszkania. Przestrzeni w której myśli się o kreatywnych i ekologicznych rozwiązaniach problemów codziennego życia obywateli

Kreacja: Zaprojektowany znak ukazuje miasto jako przestrzeń dla życia i aktywności mieszkańców. Powstał sygnet; symboliczna płaszczyzna na powierzchni której pojawiają się symbole reprezentujące główne obszary działań stowarzyszenia.

Ruch i zmienność logotypu ma za zadanie pokazać odbiorcom wachlarz aspektów nowoczesnego myślenia o życiu w mieście, pokazać zmienność pulsującego życiem miasta, podkreślić energię do działania.

 

W ramach współpracy opracowana została szeroka gama materiałów firmowych i reklamowych dla Stowarzyszenia oraz ikonografia porządkująca obszary działań. Dodatkowo powstała rodzina znaków firmowych dla Łukasza Gibały – lidera Stowarzyszenia, Klubu Radnych i Think Thank’u.

 

Identyfikacja Krakowa dla Mieszkańców wciąż się rozwija,

ikonki-kdm

Zakres prac:

warsztaty strategiczne

projekt logotypu

projekt identyfikacji wizualnej

księga znaku, projekt papeterii firmowej

projekty materiałów reklamowych

projekty grafiki na stronę www

projekt banerów

projekt ikon

projekt elementów reklamowych akcji „Robimy tlen”

projekt layout’u i skład kwartalnika

ilustracje