Fono Kraków

Zakres prac:

  • projekt identyfikacji wydarzenia
  • projekt akcydensów